مستمری بگیران عزیز :پس از تسویه حساب وام جهت دریافت سرمایه به کارشناسی تعاون مراجعه نمایید.همکار گرامی : ثبت نام وام ضروری مرداد ماه 98  از ساعت 8 صبح 17 مرداد تا  پایان اعتبار در همان روزمی باشد.

 

 

مستمری بگیران عزیز:پس از تسویه حساب وام جهت دریافت سرمایه به کارشناسی تعاون مراجعه نمایید.

 

 


 

همکار گرامی لطفا هنگام تقاضای وام جهت پیگیری های بعدی کد پیگیری که توسط سایت اعلام می گردد را یادداشت و تا زمان واریز وام نزد خود نگه دارید