همکاران گرامی:ثبت نام وام ضروری 1 و 2 روز 17 هر ماه از ساعت 8 صبح می باشد.اولویت تائید و پرداخت وام ضروری با متقاضیانی است که زمان بیشتری ازتسویه وام قبلی آنها گذشته باشد .

 


 

همکار گرامی لطفا هنگام تقاضای وام جهت پیگیری های بعدی کد پیگیری که توسط سایت اعلام می گردد را یادداشت و تا زمان واریز وام نزد خود نگه دارید