ثبت نام وام ضروری (بیست و پنجم) هر ماه از ساعت 8 صبح لغایت پایان اعتبار در همان روزمی باشد.  در اسفند ماه صندوق وام دهی ندارد.

 

 

 

 همکار گرامی :

 ثبت نام وام ضروری روز بیست و پنجم هر ماه از ساعت 8 صبح تا زمان پایان اعتبار در همان روزمی باشد.

در اسفند ماه صندوق وام دهی ندارد.

 

همکار گرامی لطفا هنگام تقاضای وام جهت پیگیری های بعدی کد پیگیری که توسط سایت اعلام می گردد را یادداشت و تا زمان واریز وام نزد خود نگه دارید