ثبت نام وام ضروری 17 هر ماه از ساعت 8 صبح لغایت پایان اعتبار در همان روزمی باشد.  در اسفند ماه صندوق وام دهی ندارد.

 

 همکار گرامی :

*ثبت نام وام ضروری 17 هر ماه از ساعت 8 صبح لغایت پایان اعتبار در همان روزمی باشد.

*در  اسفندماه ،صندوق وام دهی ندارد.

*هنگام ثبت نام وام ضروری 1 در انتخاب اقساط وام (30 یا 36 ماه)دقت نمایید.

 

 


 

همکار گرامی لطفا هنگام تقاضای وام جهت پیگیری های بعدی کد پیگیری که توسط سایت اعلام می گردد را یادداشت و تا زمان واریز وام نزد خود نگه دارید